Storytelling

WORKSHOP og FOREDRAG

STORYTELLING som WORKSHOP

LYT OG TAL MED HJERTET
eventyr, fantasi eller virkelighed 

Har du nogensinde fået at vide, at du er hverken kreativ, har mod eller fantasi?
Glem udsagnet og du vil blive meget overrasket!
Vi har alle noget på hjerte og ikke mindst at give videre til verden!

Begrebet “Storytelling” er en ældgammel fortælleform.
Det er en måde at formidle et godt budskab på gennem fortællinger, hvad enten det er gennem fiktion, eventyr, fri fantasi  eller fra virkelighedens verden!

Vi vil beskæftige os med det grundlæggende: Lære at bygge en fortælling op fra bunden. – Lære hvordan vi ved vor fortælling og vores fortællemåde griber vore tilhørere, så det fænger –  uanset målgruppen –  børn, unge som voksne. Se også eventyr-rum

Der kræves ingen forudsætninger for at være med kun LYSTEN til at prøve kræfter med- og færdes i “det skabende rum”, hvor alt synes at kunne ske!

.

STORYTELLING som FOREDRAG
et redskab til selvindsigt og transformation.

Begrebet Storytelling er en ældgammel fortælleform og har eksisteret længe før både bøger og TV kom på bane! Den er fra tidernes morgen blevet brugt til at formidle et budskab på. Ofte gennem drabelige fortællinger, der godt kunne synes som fri fantasi – men ved nærmere eftertanke – med ganske gode rødder til virkeligheden!

Hver især bærer vi alle rundt på vores historie – du har din og jeg har min! Der er ingen ende på alle de historier og dramaer vi er medskaber af i vort liv. Nogle er frigørende medens andre binder os på hænder og fødder!

Hvordan frigør vi os fra de historier, der binder os negativt?
Hvordan giver vi næring til de historier, der er forløsende, giver os livsglæde og masser af gå på mod?

Hvorfor kan fortællinger have stor magt over os – de positive såvel som de negative? – Hvorfor kan det være svært at løsrive sig fra både sin egen og andres historier? Og hvornår giver det mening at slippe eller at give næring til disse?

Under foredraget Storytelling som redskab til selvindsigt og transformation, vil vi forsøge at blive lidt klogere på os selv. Vi vil kigge på de gode, som mindre gode historier, som vi er en del af; og som fylder i tilværelsen. Nogle er oplysende og positive for os, hvor andre igen bedøver os og gør os “blinde”!

Vi vil sammen opdage, hvor enkelt livet i virkeligheden er, når vi beskæftiger os med det, der reelt vedkommer os.

Hvor forløsende fortællinger og historier kan være, når de bliver opdaget – og ikke mindst – det forløsende i bevidst at være i stand til at vælge fra eller til – og meget mere. 

Med en god portion humor – og alvor – tager vi fat i en sammensurium af mine – eller er det dine fortællinger?

Bemærk: Foredraget kan kombineres med sang, musik og fortællinger, hvor der er et klaver til rådighed i foredragslokalet (se min hjemmeside sacredbodysound.dk)

.

Sted: Du finder et egnet lokale, og jeg kommer ud til jer:
Workshop: et lokale med plads til ca. eller max. 18-20 personer.
Foredrag: et lokale med plads til ca. eller max. 80 personer

Kontakt mig HER for uforpligtende og yderligere information