Privatlivspolitik

Hvem er vi

Websitet ejes og publiceres af:
Guldlok Dukketeater
https://www.guldlok.dk.

v/ Bodil Lildholdt Rytz
Reginehøjvej 37
8200 Aarhus N

tlf. 4016 0760
bodl.rytz@gmail.com

Hvilke personlige data indsamler vi og hvorfor vi indsamler det

Guldlok Dukketeater behandler dine personoplysninger  til:

 • Kundehåndtering, hvis du enten som privatperson eller på vegne af en virksomhed indgår i et kundeforhold med Guldlok Dukketeater
 • Samarbejdspartner, hvis du indleder en form for samarbejde med Guldlok Dukketeater

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Databeskyttelsesforordningens:
  • artikel 6, stk. 1, litra a, hvis det drejer sig om samtykke (brug af foto i særlige situationer)
  • artikel 6, stk. 1, litra b, hvis formålet med behandlingen er at opfylde en kontrakt/aftale
  • artikel 6, stk. 1, litra c, hvis der er tale om en retlig forpligtelse, som Guldlok Dukketeater er underlagt, fx bogføringsloven
  • artikel 6, stk. 1, litra f, hvis der gøres brug af legitim interesse, fx direkte markedsføring.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Cookies

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold.

Hvem vi deler dine data med

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere, fx økonomisystem mm.
 • I forbindelse med kurser hvor Guldlok Dukketeater er dataansvarlig, deles dit navn og evt. kontaktoplysninger med de øvrige deltagere
 • I særlige situationer tager og offentliggøre jeg billeder fra fx forestillingerog kurser. Du vil dog altid bliver informeret om dette forud for offentliggørelsen, og jeg indhenter dit samtykke, hvis jeg vurderer, at det er påkrævet.

Hvor længe gemmer vi dine data:

Al persondata som Guldlok Dukketeater modtager er oplysninger fra kunden selv. Oplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden  for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Hvilke rettigheder har du over dine data:

Såfremt du har afgivet samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på kontaktoplysninger øverst på siden. Er samtykket givet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev er det muligt i hvert enkelt nyhedsbrev at tilbagekalde samtykket (afmeld nyhedsbrev).

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger / indsigtsret:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse / rettelse:

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Guldlok Dukketeater´s almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger / dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktinformation:

Websitet ejes og publiceres af:
Guldlok Dukketeater
https://www.guldlok.dk.

v/ Bodil Lildholdt Rytz
Reginehøjvej 37
8200 Aarhus N

tlf. 4016 0760
bodl.rytz@gmail.com