Manual Sådan laver du dukker

Manualen “Sådan laver du dukker” koster 50 kr. inkl. moms
du kan finde en beskrivelse af arbejdsheftets indhold under
Dukkemagerværksted
Bestilling: Ovenstående beløb indsættes på
Guldlok Dukketeaters konto i vestjysk bank:  7739 – 0001150123
Send samtidig med din bestilling en mail til Guldlok Dukketeater  kontakt
Så snart beløbet er registret, får du tilsendt manualen som PDF-fil samt en kvitteringsfaktura
Med venlig hilsen
Bodil Lildholdt Rytz